Lezen, spellen en rekenen

In de lagere school leren kinderen lezen, schrijven en rekenen. Dit gaat niet voor elke leerling even vlot.
Wanneer de school en de ouders het gevoel hebben dat hun extra hulp niet meer voldoende is, schakelt men best professionele ondersteuning in. We zorgen steeds voor een goede afstemming met de school zodat we als een team rond het kind kunnen werken. Na een periode van intensieve begeleiding kan men besluiten of er sprake was van een leerachterstand dan wel van een leerstoornis: dyslexie, dysorthografie of dyscalculie. Naast remediƫrend werken, kijken we dan ook samen met welke aanpassingen het kind gebaat kan zijn.