Praktisch

Hieronder vindt u de honoraria door het RIZIV vastgelegd voor geconventioneerde logopedisten.

Logopedie Aarschot praktisch
Voor een logopedische behandeling is meestal een RIZIV-tussenkomst via uw ziekenfonds mogelijk. Indien er geen RIZIV-tussenkomst mogelijk is, voorzien de meeste ziekenfondsen een gedeeltelijke terugbetaling via de aanvullende verzekering. Wanneer u ons contacteert en het probleem kort toelicht, kunnen wij u vertellen welke arts (huisarts of welbepaalde arts-specialist) het voorschrift mag opstellen. We leggen dan ook meteen een datum vast voor een intake.