Spraak- en taalontwikkeling

Logopedie Aarschot helpt je bij spraak- en taalontwikkeling

Uw kleuter is niet verstaanbaar voor anderen, de taalontwikkeling loopt moeilijk ten gevolge van een gehoorproblematiek, uw kindje komt later tot spreken, een schisisproblematiek bemoeilijkt de spraakontwikkeling, ….
Elk kind verwerft zijn moedertaal op eigen tempo. Bij sommige kinderen zien we echter dat de taal of spraakontwikkeling niet naar verwachting verloopt. Het kan gaan om een bij te benen achterstand , een specifieke spraaktaalstoornis of een spraaktaalprobleem kaderend binnen een ruimere problematiek (vb. autisme).
De logopedische therapie is steeds afgestemd op de aard van het probleem. Ouderbetrokkenheid is bij peuters en kleuters een must voor een geslaagde therapie.